Svaki naš polaznik, nakon što je uspješno završio određeni stupanj (A, B1, B2, C1, C2), dobiva dvojezičnu svjedodžbu Društva Dante Alighieri. Nakon svakog međustupnja (primjerice, A2a, A2b, B2c) može dobiti potvrdu o pohađanju tečaja talijanskog jezika. Svjedodžbe i potvrde su besplatne
 
DDA Zagreb ovlašteni je centar za provedbu ispita radi dobivanje Certificazione PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI), međunarodno priznate svjedodžbe o poznavanju talijanskoga kao stranoga jezika.
 Certificazione PLIDA priznata je od talijanskog Ministarstva vanjih poslova, Ministarstva obrazovanja, sveučilišta i istraživačke djelatnosti i Ministarstva rada, zdravlja i socijalnih politika. Potvrda o poznavanju talijanskog jezika potrebna je strancima koji se u Italiji žele školovati ili zaposliti. Često je potrebna i onima koji žele raditi kod talijanskog poslodavca izvan Italije. 2004. godine Ministarstvo rada, zdravlja i socijalnih politika dodijelilo je Società Dante Alighieri, kao jedinoj instituciji u Italiji, da za strance koji traže posao organizira tečajeve PLIDA u njihovoj matičnoj zemlji, omogućujući im na taj način prednost prilikom zapošljavanja.Ispit PLIDA polažu oni kojima talijanski nije materinski jezik. Podijeljen je na šest stupnjeva - A1, pripremni; A2, temeljni; B1, prijelazni; B2, samostalni; C1, napredni, i C2, vrsni - u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Može mu pristupiti svatko tko želi, bez obzira je li pohađao tečaj talijanskog jezika ili nije. Kandidat sam bira stupanj za koji misli da je najbolje pripremljen. Ispit se održava dvaput godišnje, krajem svibnja i krajem studenoga. Točan datum, jednak za sve centre, određuje središnjica SDA u Rimu. Za svibanjski rok potrebno se prijaviti do 10. travnja a za rok u studenome do 10. listopada. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Svi testovi ocjenjuju se u središnjici SDA u Rimu. Središnja uprava SDA određuje i cijenu ispita: A1 = € 60,00 €, A2 =€ 65,00 €, B1 = € 70,00 €, B2 = €75,00 €, C1= 90,00 €, C2= 105,00 €.
 

 
TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE U ITALIJI
 
U suradnji s talijanskim partnerima i Talijanskim institutom za kulturu, našim vrijednim polaznicima dodjeljujemo stipendije za usavršavanje jezika u Italiji. 
 
Naši su polaznici bili posebno zadovoljni tečajevima i popratnim aktivnostima – izletima, obilaskom znamenitosti, degustacijom talijanskih specijaliteta, zabavom – u ovim školama:
 
Scuola Tricolore (Genova), Il faro (Caorle), Cultura Italiana (Bologna), Europass (Firenze), Accademia Lingua Italiana (Assisi), Ciao Italia (Roma), Scuola Dante Alighieri (Camerino), Scuola Porta d’Oriente (Otranto), Babilonia (Taormina), Fiori blu di Sicilia (Palermo).