Svjedodžba (dvojezična) Društva/Società Dante Alighieri. Svaki naš polaznik, nakon što je uspješno završio određeni stupanj (A, B1, B2, C1, C2), dobiva dvojezičnu svjedodžbu Društva/Società Dante Alighieri. Nakon svakog međustupnja (primjerice, A2a, A2b, B2c) može dobiti potvrdu o pohađanju tečaja talijanskog jezika.
 
PLIDA - Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri  DDA Zagreb ovlašteni je centar za provedbu ispita Certificazione PLIDA, međunarodno priznate svjedodžbe o poznavanju talijanskoga kao stranog jezika. Potvrda o poznavanju talijanskog jezika nužna je strancima koji se u Italiji žele školovati ili zaposliti. Često je potrebna i onima koji žele raditi kod talijanskog poslodavca izvan Italije. Certificazione PLIDA priznata je od talijanskog Ministarstva vanjih poslova, Ministarstva obrazovanja, sveučilišta i istraživačke djelatnosti i Ministarstva rada, zdravlja i socijalne politike. 2004. godine Ministarstvo rada, zdravlja i socijalne politike odobrilo je Società Dante Alighieri, kao jedinoj instituciji u Italiji, da za strance koji traže posao u Italiji organizira tečajeve PLIDA u njihovoj matičnoj zemlji, omogućujući im time prednost prilikom zapošljavanja. 
 
Ispit PLIDA polažu oni kojima talijanski nije materinski jezik. Podijeljen je na šest stupnjeva: A1, pripremni; A2, temeljni; B1, prijelazni; B2,samostalni; C1, napredni, i C2, vrsni, u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Može mu pristupiti svatko tko želi, bez obzira je li prije toga pohađao tečaj talijanskog jezika ili nije. Kandidat sam bira stupanj za koji misli da je najbolje pripremljen. Ispit se održava dvaput godišnje, krajem svibnja i krajem studenog. Točan datum, jednak za sve centre, određuje središnjica Società Dante Alighieri u Rimu. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Svi testovi ocjenjuju se u središnjici Società Dante Alighieri u Rimu. 
Središnja uprava SDA određuje i cijenu ispita.