Svjedodžba (dvojezična) Društva/Società Dante Alighieri. Svaki naš polaznik, nakon što je uspješno završio određeni stupanj (A, B1, B2, C1, C2), dobiva dvojezičnu svjedodžbu Društva/Società Dante Alighieri. Nakon svakog međustupnja (primjerice, A2a, A2b, B2c) može dobiti potvrdu o pohađanju tečaja talijanskog jezika.